GunDistat ศูนย์รวมปืน จำหน่ายปืน จองปืนสวัสดิการ ให้คำปรึกษา ข้อมูลปืน

Hotline : 061-532-7700

CZ P-01 Steel

Manufacturer:
CZ
SKU:
CZ008

CZ P-01 Steel

จองปืนสวัสดิการ

 ผู้สนใจสั่งจองอาวุธปืนในโครงการ กรุณากรอกใบจองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบอาวุธปืน และใส่รหัสให้ถูกต้อง


ส่งใบสั่งจอง พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด
4. แบบคำขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้น 1 ใบ (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

 

ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดิสทัต

 เลขที่ 68 ถ.อุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

(ทางห้างฯ จะได้นำเอกสาร ผู้สั่งจองทุกท่านส่งเข้าโครงการเพื่อจัดทำหนังสือเข้าร่วมโครงการให้ท่าน นำไปขอ แบบใบอนุญาต ป.3 ต่อไป)
ต้องการติดต่อ แบบผ่อนชำระ โทร: 061-532-7700 หรือ Line @gundistat

 

button w

  • กึ่งอัตโนมัติ
  • ขนาด 9มม.
  • บรรจุ 14+1 นัด
  • ลำกล้อง 3.75"
  • สีดำ
  • โครงเหล็ก
 

โบรชัวน์ปืนสวัสดิการ

Glock SOS2566

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์